Teckenspråk och hörselhjälpmedel

Här berättar några personer med hörselhjälpmedel om deras erfarenheter kring teckenspråk.