Hörselnormen

Om hörselnormen och audism

Audism är diskriminering riktad mot personer med nedsatt hörsel och döva. Förtryck mot målgruppen kallas audism. När hörande personer förtrycker personer med nedsatt hörsel och döv är det audism. Ett exempel på audism är när döva på arbetsmarknaden utestängs och utsätts för strukturell diskriminering, både vid rekrytering och under anställningstiden.

Varje dag tar politiker och myndighetspersoner beslut om döva, utan att det finns dövkompetens i beslutprocessen eller tolkningsföreträde till exempelvis är strukturell audism. Makthavarna ser till att vi döva inte får en egen röst i samhället. Varje dag tar de vår rätt att ha tolkningsföreträde i alla sammanhang om vad det innebär att inte ha fungerande hörsel och att ha svenskt teckenspråk som modersmål.

Ett annat konkret exempel hur hörselnormen råder i dagens samhälle är att uppmuntras många föräldrarna som har hörande barn att lära sina barn babytecken för små barn, eftersom det gynnar deras språkliga förmåga, samtidigt uppmuntras föräldrar till döva barn och väljer bort det svenska teckenspråket, i övertron att deras barn skulle bli fullt hörande med hjälp av tekniskt hörhjälpmedel och få enbart talträning på grund av vems perspektiv? Många läkare framställer cochleaimplantat (CI) som är ett elektriskt hörhjälpmedel som ett tekniskt underverk som gör barnet fullt hörande och påstår att om barnet får tillgång till svenskt teckenspråk, skulle försämra barnets talförmåga.