Teckenspråk

Svenskt teckenspråk ska jämlikas och likställas som talad svenska, det ser inte ut så idag. Den 14 maj år 1981 erkände Riksdagen dövas språk som modersmål och rätten till undervisningsspråk. Sverige var det första landet i världen som erkände det svenska teckenspråket. Målet är att få svenskt teckenspråk likställt och lagstadgat som nationellt riksspråk.

- En mänsklig och språklig rättighet för alla människor att få tillgång till det svenska teckenspråket.

9 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket.

- Språklag (2009:600)