Om oss / Vår vision

Teckenspråkets Röst är en förening vars syfte är att upplysa samhället på lokal, regional och riksnivå. Föreningen ska fungera som tankesmedja, bilda opinion, påverka, lyfta sociologiskt, kulturellt samt språkligt perspektiv. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Våra huvuduppgifter är att påverka, medvetandegöra, förändra och hjälper till att lyfta upp språkliga och mänskliga värderingar och levnadsvillkor till bättre för döva i samhället. Teckenspråkets Röst utesluter det medicinska perspektivet. Audism är diskriminering riktad mot personer med nedsatt hörsel och döva. Förtryck mot en person med hörselnedsättning kallas audism. Ett exempel på audism är när döva på arbetsmarknaden utestängs och utsätts för strukturell diskriminering, både vid rekrytering och under anställningstiden.

Teckenspråkets Röst vill se det svenska teckenspråket ska erkännas, och likställas som svenska, vars lagstadgas som nationellt och officiellt modersmål för teckenspråkstalande medborgare ska ha rätt till det visuella språket oavsett hörselgrader. Det svenska teckenspråket är ett självständigt språksystem med eget ordförråd och en egen grammatik. Varje tecken i det svenska teckenspråket har egen betydelse, precis som ord har i talade språk. Dövas primära modersmål är svenskt teckenspråk, då menar Teckenspråkets Röst alla döva oavsett nedsatta hörselgrader ska få rätt till språket ligger ett ansvar hos hörsel - och sjukvården som informerar familjer får döva barn, men det ser inte ut så idag. Teckenspråkets Röst fasar för övertro på hörselteknologin och barnet berövas det språk som inte ställer krav på hörsel - det är det svenska teckenspråket. Det är många barn i dagens samhället som inte får tillgång till teckenspråket på grund av medicin - och hörselnormen är så dominant att familjer inte får det svenska teckenspråket som naturligt val. Det är inte självklart att erbjudas möjligheten att träffa andra döva och bli en del av språkliga gemenskapen idag. Teckenspråket Röst bistår, och stöttar med ambulerande insatser och nätverk.