Donation till minne av Ulla-Bell Thorin

Ulla-Bell Thorin, född den 26 december 1937 och somnade in den 11 maj 2018. Hon var en svensk författare, folkhögskolelärare och förkämpe för dövas rättigheter.

Hon var helt döv och hade en tuff uppväxt på grund av oralismens våld. Hon utbildade sig till fritidspedagog och folkhögskolelärare och arbetade några år på de dövas folkhögskola Västanviks folkhögskola i Dalarna. Ulla-Bell engagerade sig för dövas rätt till teckenspråk och en rik "döv-kultur". Hon har varit aktiv i dövföreningar inom Sveriges Dövas Riksförbund och i Dövkyrkan.

År 1993 debuterade hon "på dövsvenska" med romanen "Berövat språk" - en skildring starkt färgad av hennes egen uppväxt. Boken har sedan följts av fyra romaner och två fackböcker, bland annat "Tolktrubbel" som problematiserar profession och etik för teckenspråkstolkar.

Ulla-Bell Thorin var dotter till författaren och debattören Astrid Pettersson, som beskrivit svårigheter med och fördomar om dövhet i romanen "Född utan själ” Hennes enda önskan är fortfarande inte uppfylld. Att Staten står i all skuld för dövas lidande och förtryck de har blivit utsatta av oralismens våld. Deras visuella språk, och de fick inte rätten till utbildning, istället berövades på grund av hörsel - och talnormen.

Fortfarande finns det förtryck mot det visuella språket idag. Staten ska ge en offentlig ursäkt till de alla äldre döva generationer.

Tack, Ulla-Bell för din tid som medlem hos Teckenspråkets Röst!

 

Donation till minne av Ulla Bell-Thorin

Ditt deltagande i kampen förs vidare genom organisationens påverkansarbete med en donation.
Valfritt belopp. Skriv ditt namn/efternamn och donation till UB.

  • Bankgiro: 5211-2380
  • Swish: 1234493706

 

Staten ska be om ursäkt till döva

Länk till namnlista