TECKENSPRÅKETS RÖST 

Teckenspråkets Röst är en förening vars syfte är att upplysa samhället på lokal, regional och riksnivå. Föreningen ska fungera som tankesmedja, bilda opinion, påverka, lyfta sociologiskt, kulturellt samt språkligt perspektiv. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

En fri och oberoende press från vår sida som granskar, påverkar, belyser inom olika områden bidrar till en gynnsam förutsättning präglar civilsamhället att Teckenspråkets Röst finns. Vi vill att alla döva människor ska ha rätt till rättigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Varmt välkommen att kontakta oss:
info@teckenspraketsrost.se

Isabel Engwall och Rebecca Jonsson, två av Teckenspråkets Rösts grundare

Isabel Engwall och Rebecca Jonsson, två av Teckenspråkets Rösts grundare

Aktuellt

Här ser du det senaste som är aktuellt inom föreningen. Fler artiklar hittar du under AKTUELLT i menyn.

Tolkkaos

Sofia Kristina Ek har alarmerande ordet om hennes situation utan rätten på samma villkor som alla andra hörande medborgare till t.ex utbildning.

Sigtuna kommun vill dra in skolskjutsen

Mamma Madelaine Charnette Horndahl är ledsen och utmattad eftersom Sigtuna kommun planerar att dra in skolskjutsen för hennes döva dotter.

Julia har något viktigt att säga till er alla

Hon är döv, och har CI. Hon berättar om sina perspektiv kring attityder till det svenska teckenspråket, fördomar/hinder som finns ute i samhället och ständigt fokus på talnormen.